Posts tagged វត្តក្រយា

ដំណឹងបុណ្យ៖ បុណ្យកឋិន និងបំបួសកុលបុត្រ ៤៤ រូប


ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព សូមប្រគេន និងជូនដំណឹងដល់ព្រះករុណា និងញោមញាតិ
សប្បុរសជនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ឱ្យបានជ្រាបថា វត្តក្រយានឹងបារព្ធបុណ្យ
កឋិនទានសាមគ្គីមួយ ដើម្បីដង្ហែរចូលវត្តក្រយា ដែលទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំក្រយា
ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ប្រទេសកម្ពុជា។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមនិមន្ត និងអញ្ជើញ
អាននូវកម្មវិធីខាងក្រោម៖

1376630_703014106461570_1308586677183527536_n

ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអារាធនា និងអញ្ជើញញោមញាតិ សប្បុរសជនជិតឆ្ងាយ
ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកឋិនទានសាមគ្គីនេះឱ្យបានច្រើនកុះករ ដើម្បីជាប្រយោជន៍
ដើម្បីសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន ដល់ខ្លួនយើងផង ដល់គ្រួសារយើងផង
ដល់ញាតិមិត្តយើងផង និងដល់សង្គមជាតិទាំងមូលផង។

សូមអរព្រះគុណ! សូមអរគុណ!

Advertisements

Leave a comment »

ប្រជុំកងធម៌ ៖ ពួកធម៌ពីរ


 

ធម៌ ២ យ៉ាង
១. សង្ខតធម៌ = ធម៌ដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងបាន
២. អសង្ខតធម៌ = ធម៌ដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងបាន

សង្ឃ ២ ពួក
១. សម្មតិសង្ឃ = បានដល់ភិក្ខុបុថុជ្ជនតាំងពីចំនួន ៤ អង្គឡើងទៅ
២. អរិយសង្ឃ = បានដល់ព្រះអរិយសាវ័កទាំង ៤ គូ

បុគ្គលអស្ចារ្យ ២ ពួក
១. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
២. ស្តេចចក្រពត្តិ

ភូមិរបស់សប្បុរស ២ យ៉ាង
១. កតញ្ញូ = អ្នកដឹងឧបការគុណដែលគេធ្វើហើយចំពោះខ្លួន
២. កតវេទី = អ្នកធ្វើតបឧបការគុណគេវិញ

បរិស័ទ ២ ពួក
១. វគ្គាបរិសា = បរិស័ទប្រកាន់ពួក
២. សមគ្គាបរិសា = បរិស័ទព្រមព្រៀងគ្នា

ទោសគួរវៀរ ២ យ៉ាង
១. ទិដ្ឋធម្មិកវជ្ជ = ទោសក្នុងបច្ចុប្បន្ន
២. សម្បរាយិកវជ្ជ = ទោសក្នុងបរលោក

ធម៌ខ្មៅ ២ យ៉ាង
១. អហិរិក = មិនខ្មាសបាប
២. អនោត្តប្ប = មិនរអែងខ្លាចបាប

ធម៌ស ឬលោកបាលធម៌ ២ យ៉ាង
១. ហិរិ = សេចក្តីខ្មាសបាប
២. ឱត្តប្បៈ = សេចក្តីក្រែងខ្លាចបាប

កន្លែងសម្រាប់ទទួលមនុស្សទ្រុសសីល ២ យ៉ាង
១. និរយៈ = ឋាននរក
២. តិរច្ឆានយោនិ = កំណើតតិរច្ឆាន

កន្លែងសម្រាប់ទទួលមនុស្សមានសីល ២ យ៉ាង
១. ទេវៈ = ស្ថានទេវតា
២. មនុស្ស  = ស្ថានមនុស្ស

សេចក្តីសុខ ២ យ៉ាង
១. គិហិសុខ = សេចក្តីសុខរបស់គ្រហស្ថ
២. បព្វជ្ជាសុខ = សេចក្តីសុខក្នុងផ្នួស

សេចក្តីសុខ ២ យ៉ាងទៀត
១. កាមសុខ សេចក្តីសុខក្នុងកាម
២. នេក្ខម្មសុខ សេចក្តីសុខក្នុងការចេញចាកកាម

សេចក្តីសុខ ២ យ៉ាងទៀត
១. សាសវសុខ = សេចក្តីសុខប្រកបដោយអាសវៈ
២. អានាសវសុខ = សេចក្តីសុខឥតអាសវៈ

សេចក្តីសុខ ២ យ៉ាងទៀត
១. កាយិកសុខ = សេចក្តីសុខផ្លូវកាយ
២. ចេតសិកសុខ = សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្ត

បុគ្គលរកបានដោយកម្រ ២ ពួក
១. បុព្វការី = បុគ្គលអ្នកធ្វើឧបការៈមុន
២. កតញ្ញូកតវេទី = បុគ្គលអ្នកដឹងឧបការៈដែលគេហើយ ធ្វើតបវិញ

បច្ច័យនាំឲ្យកើតរាគៈ ២ យ៉ាង
១. សុភនិមិត្ត = កំណត់នូវអារម្មណ៍ថាល្អ
២. អយោនិសោមនសិការៈ = មិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា

បច្ច័យនាំឲ្យកើតទោសៈ ២​ យ៉ាង
១. បដិឃនិមិត្ត = កំណត់ទុកនូវសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់
២. អយោនិសោមនសិការៈ = មិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា

ទាន ២ យ៉ាង
១. អាមិសទានៈ = ឱ្យវត្ថុប្រើប្រាស់ជាទាន
២. ធម្មទានៈ = ឱ្យធម៌ជាទាន

ចាគៈ ២ យ៉ាង
១. អាមិសច្ចាគៈ = លះបង់ឲ្យនូវគ្រឿងប្រើប្រាស់
២. ធម្មច្ចាគៈ = ចែករំលែកនូវព្រះធម៌

សង្គហៈ ២ យ៉ាង
១. អាមិសសង្គហៈ = ជួយសង្គ្រោះដោយគ្រឿងប្រើប្រាស់
២. ធម្មសង្គហៈ = ជួយសង្គ្រោះដោយការចែករំលែកនូវចំណេះដឹង

បដិសណ្ឋារៈ ២ យ៉ាង
១. អាមិសប្បដិសណ្ឋារៈ = ទទួលរាក់ទាក់ដោយអាមិស
២. ធម្មប្បដិសណ្ឋារៈ = ទទួលរាក់ទាក់ដោយធម៌

ឯសនា “ការស្វែងរក” ២ យ៉ាង
១. អាមិសេសនា = ការស្វែងរកអាមិស
២. ធម្មេសនា = ការស្វែងរកធម៌

បូជា ២ យ៉ាង
១. អាមិសបូជា = បូជាដោយអាមិស
២. ធម្មបូជា = បូជាដោយធម៌

សន្និច្ចយៈ “ការសន្សំ” ២ យ៉ាង
១. អាមិសសន្និច្ចយៈ  = ការសន្សំនូវអាមិស
២. ធម្មសន្និច្ចយៈ = ការសន្សំនូវធម៌

សន្និច្ចយៈ “ការសន្សំ” ២ យ៉ាងទៀត
១. កម្មសន្និច្ចយៈ = ការសន្សំនូវកម្ម
២. បច្ចយសន្និច្ចយៈ = ការសន្សំនូវបច្ច័យ

វិបត្តិ ២ យ៉ាង
១. សីលវិបត្តិ = វិបត្តិសីល
២. ទិដ្ឋិវិបត្តិ = វិបត្តិទិដ្ឋិ

សម្បទា ២ យ៉ាង
១. សីលសម្បទា = បរិបូណ៌ដោយសីល
២. ទិដ្ឋិសម្បទា = បរិបូណ៌ដោយទិដ្ឋិ

បំណងដែលលះបង់បានដោយកម្រ ២ យ៉ាង
១. លាភាសា = បំណងក្នុងលាភ
២. ជីវិតាសា = បំណងក្នុងជីវិត

ផ្លូវឆ្ងាយ ២ យ៉ាង
១. កន្តារទ្ធា = ផ្លូវឆ្ងាយដាច់ស្រយាល
២. វដ្តទ្ធា = ផ្លូវឆ្ងាយក្នុងវាលវដ្តសង្សារ

បដិបទា ២ យ៉ាង
១. លាភូបនិសា = សេចក្តីប្រតិបត្តិអាស្រ័យលាភ
២. និព្វានគាមីបដិបទា = សេចក្តីប្រតិបត្តិជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាន

(នៅមានបន្តទៀត)

Leave a comment »

មនុស្សចាស់គំនិតថ្មី! (ត)


This is the third page of the old, the new vision. It is so important to all people especially Cambodian people this text is in Cambodian language. It is about how to speak useful language for the good of the many, for the welfare and happiness of the world. Please keep speaking what is good in your life.
The-Old-and-the-New-Vision0

Leave a comment »

កំណប់មរតក – Heritage of Life


Maradok-Jivit

Comments (1) »

ព្រះធម៌ជាទីពឹង


dhamma-as-refuge

Leave a comment »

ទោសផឹកសុរា


Fault-of-Using-Drug

Comments (2) »

នាមជាមនុស្ស………..


Human-Being01

Leave a comment »