ប្លង់កុដិវត្តក្រយា (Plan of Wat Kray’s kuti, Building)


ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការលោកម្ចាស់ និងចម្រើនពរញោមញាតិ សប្បុរសជន ប្រុសស្រីទាំងអស់ក្នុងសាកលលោក។ ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាពសូមទូលថេរដីលោកម្ចាស់ និងជម្រាបជូនញោមញាតឱ្យបានជ្រាបថា នៅក្នុងវត្តក្រយា និងកូនសេក្ខប្រមាណជា ៧០ អង្គ/រូប ហើយ។ ហើយខណៈវត្តក្រយាបានសាលាពុទ្ធិកសិក្សាសម្រាប់ព្រះសង្ឃ និងកូនចៅយើងនោះ ចំនួនព្រះសង្ឃ និងកូនសិស្សនឹងមានការ កើនឡើងជាលំដាប់។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរព្រួយបារម្ភ និងគួរចិត្តទុកដាក់បំផុតនោះ គឺកន្លែងស្នាក់នៅ ចង្ហាន់ និងបញ្ហាសុខភាព។ សព្វថ្ងៃនេះ វត្តក្រយាមិនទាន់មានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រះសង្ឃស្នាក់នៅសិក្សាទេ។ ខ្ញុំព្រះករុណាសញ្ជឹងគិតពីបញ្ហានេះរាល់ថ្ងៃយប់។ ខ្ញុំព្រះករុណា ស្រមៃចង់កសាងកុដិធំមួយ ទៅពីរខ្នងសម្រាប់អនាគតដ៏វែងឆ្ងាយរបស់វត្តក្រយា។ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំព្រះករុណាគូរប្លង់បណ្តោះអាសន្នរួចហើយ។ ខ្ញុំព្រះករុណាចង់ធ្វើសាមញ្ញបំផុត។ សូមលោកម្ចាស់ និងញោមញាតិមើលនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ។

មើលពីខាងមុខចំ៖
Front-Building

មើលពីចំហៀងត្រង់៖
0001

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: